Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eşleştirme İşlemi Uzatıldı…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği (Sıra No: 2)


30 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete
Sayı: 30023

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’
ndan:
MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir.
Süleyman ÖZEMRE

Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Adana Web Tasarım