Vergi ve SGK prim belgelerinde birleştirmeye dikkat…

Kayıtdışı ile mücadelede en önemli düzenlemelerden birisi olacağını düşündüğüm vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların SGK’ya bildirildiği “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” 6728 sayılı Torba Yasayla birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesinde artık son düzlüğe gelindi.   213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 5510 sayılı Kanun un verdiği yetkilere dayanılarak, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte, sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı, meslek adları [...]

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Eşleştirme İşlemi Uzatıldı…

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği (Sıra No: 2) 30 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30023 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir. Süleyman ÖZEMRE

MİLYONLARCA KİŞİNİN BORCUNA AF GELİYOR

Genel Sağlık Sigortası'nda yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor Genel Sağlık Sigortası’nda 2012’den beri gelir testi yaptırmadığı için aylık 426 liraya varan tavan rakamdan hesaplanan prim borcu 1 Nisan’dan sonra güncellenecek. Yaklaşık 5 yıldır bu durumda olan bir kişinin borcu 17 bin 489 liradan 3 bin 989 liraya kadar çekilecek. 2012 yılında yürürlüğe giren ve yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası’nda (GSS) 1 Nisan’da yeni bir dönem başlayacak. Yaklaşık 5 milyon kişinin binlerce liraya ulaşan GSS prim borçları yeniden hesaplanacak. 1 [...]

Gelir vergisi beyannamesinde son 2 gün

Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin 2016 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini 31 Mart gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderebileceği ifade edildi. Geliri sadece kira, ücret, menkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve iratların biri veya bu gelir türlerinin birkaçından oluşan mükelleflerin de yıllık gelir vergisi beyannamelerini "hazır beyan sistemi" üzerinden söz konusu tarihte gün sonuna kadar gönderebileceği kaydedilen açıklamada, hesaplanan gelir vergisinin, bu yıl mart ve temmuz [...]

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710) 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Standardı (BDS 710)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 710 metninde belirlenmiştir. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve [...]

KOSGEB için bankalara çağrı!

Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği konusunda bankalara çağrıda bulunan Biçer, Anapara riski bankanın olmakla birlikte hem şubelerden hem de banka genel müdürlüklerinden kendilerine gelen KOBİ lerimizi mümkün mertebe geri çevirmemelerini, ne olursa olsun krediden bir şekilde istifade etmeye yönelik alternatifler sunmalarını bekliyoruz. dedi. KOSGEB Başkanı, şu an 10 bine yakın kredisi hazır müşterinin sistemde görüldüğünü bildirdi. İşletmelerin bankaya ödeyeceği faiz yükünü KOSGEB in karşılaması kaydıyla müşteriyle kredi ilişkisi kurulduğunu dile getiren Recep Biçer, kredinin ana para riskinin tamamen bankaya ait [...]

Adana Web Tasarım