Emeklilikde Yaşlılık Aylığı

4/a Hizmet Akdi ile Çalışanlar Yaşlılık Aylığı Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır. Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir? Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır. Buna göre; 8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk [...]

Beyanname ve Bildirimlerin verilme süresinin uzatılması hakkında

20.04.2017 tarihli ve VUK-91/ 2017-4 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; - 24 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Nisan 2017 Çarşamba günü sonuna kadar, - 25 Nisan 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 02 Mayıs 2017 Salı günü sonuna kadar, uzatılmıştır. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı   VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/91   Konusu: Mart 2017 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 2016 Hesap [...]

Müezzinoğlu’ndan ’emeklilikte yaşa takılanlar’ açıklaması

Erken emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika müjdesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi. Emeklilikte yaşa takılanlar EYT Yasası konusunda yeni gelişmeler olup olmadığını merakla araştırıyor. Emeklilik konusunda müjdeli haberler bekleyen, yaş sınırı nedeniyle emekli olamayan binlerce vatandaş artık sağlık hizmetini GSS kapsamı içinde alabilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Müezzinoğlu, 'Bu hafta onlara vereceğimiz müjde var.' diyerek bu durumdaki kişilerin sağlık hizmeti alabilmesini yapılacak değişiklikle sağlayacaklarını söyledi. İşte konuyla ilgili açıklama ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar  son [...]

Milyonlarca kişiye yeniden yapılandırma hakkı geliyor.

7.2 MİLYON KİŞİNİN BORCU YAPILANDIRILACAK Bakan Ağbal 2016’nın temmuz ayından 2017’nin mart ayına kadar vergi borçlarını ödemeyen 7.2 milyon kişiyi ilgilendiren yeni bir yapılandırmanın müjdesini verdi Maliye Bakanı Naci Ağbal, yaklaşık 7 milyon 200 bin kişiyi ilgilendiren yeni bir yeniden yapılandırmaya gittiklerini açıkladı. Ağbal üzerinde çalıştıkları yapılandırmadan, Temmuz 2016’dan Mart 2017’ye kadar vergi borçlarını ödemeyenlerin yararlanacağını kaydederek şöyle devam etti: “En son Yeniden Yapılandırma Kanunu 2016 hazirana kadar vergi ve prim borçlarını kapsıyordu, halbuki o tarihten sonra temmuzda alçak bir darbe girişimi bu [...]

ÖTV-KDV indirimleri uzatıldı

ÖTV ve KDV indirimlerinin sürüp sürmeyeceğine ilişkin belirsizlik ortadan kalktı. Buna göre ÖTV ve KDV indirimleri bazı ürünlerde düşürülerek devam edecek, bazılarında ise sıfıra indirilen ÖTV bir süre daha devam edecek. 1600 cc'ye kadar otomobillerdeki ÖTV indirimi, indirim oranı azaltılarak devam edecek. Beyaz eşyada sıfır yerine yüzde 2 ÖTV alınacak. Bilgisayar ve mobilyadaki yüzde 8'lik KDV indirimli oran 30 Eylüle kadar devam edecek. OTODA ÖTV YÜZDE 27 Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1600 CC ve altındaki otomobillerde yüzde 37 ike yüzde 18'e indirilen ÖTV oranı, 16 Haziran- 30 [...]

Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

2017/1. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmına "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı eklenmiştir. Ayrıca beyannamenin “ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER” bölümüne yeni kodlar eklenmesi nedeniyle, bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) Bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

İstihdam Teşvikinde Sigortalının Son 3 Ay İçinde Bildirimi Yapılmamış Olma Şartı Değiştirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından, 687 Sayılı KHK ile getirilen istihdam teşvikinde sigortalının son 3 ay içinde bildirimi yapılmamış olma şartında değişiklik yapan 2017/17 sayılı Genelge yayınlandı. 2017/17 sayılı Genelge ile söz konusu teşvikten yararlanma şartlarını daha önce açıklayan 2017/10 sayılı Genelgede değişiklik yapılarak, istihdam teşvikinde sigortalının son 3 ay içinde bildirimi yapılmamış olma şartı, son 3 ayda 10 günden fazla bildirilmemesi olarak değiştirilmiştir. Buna göre, 2017/10 sayılı Genelgenin "2- 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve [...]

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

12 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. Başkanlığımızca hazırlanan Katma Değer Vergisi Tebliğinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/i maddesindeki Türkiye’de ikamet etmeyenlere konut ve iş yeri teslimlerine ilişkin KDV istisna uygulaması ile indirimli orana tabi traktör, tarım makineleri ve iş makinalarının teslimlerinden doğan KDV iadelerine ilişkin açıklamalar yer almakta olup yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA [...]

6 Nisan 2017, 30030 Sayılı Resmi Gazete

  YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ     BAKANLAR KURULU KARARLARI 2017/9977 Duvar Kağıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar 2017/9978 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar 2017/9979   Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Adıyaman İlinde Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar 2017/9980 Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar 2017/9983 Afyonkarahisar-Seçköy [...]

SGK DUYURUSU, Genelge Değişikliği

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde yer alan işveren hissesi desteği konulu 2017/10 sayılı Genelge 1/3/2017 tarihinde yayımlanmış olup, 2017/10 sayılı Genelgede değişiklik yapılmasına ilişkin 4/4/2017 tarihli, 2017/17 sayılı Genelgemiz 1/2/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı itibariyle yürürlüğe girmiştir. İşverenlerimize önemle duyurulur.     Sayı : 35837838/226 16/03/2017 Konu : Fatura Bedellerinin Ödenmesi Genelgesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge  GENELGE 201712 Bilindiği üzere, 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Hizmeti Sunucularının Faturalarının İncelenmesine ve Bedellerinin Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar [...]

Adana Web Tasarım