Çocuklar İçin Kaç Yaşına Kadar Aile Yardımı Ödenir?

Çocuklar İçin Kaç Yaşına Kadar Aile Yardımı Ödenir?

Devlet memurlarına çocuklarından dolayı aile yardımı ödenmesinde, çocukların yaşı da önem taşımaktadır.

Mevzuat Tarihi:

ÇOCUKLAR İÇİN KAÇ YAŞINA KADAR AİLE YARDIMI ÖDENİR?

Devlet memurlarına çocuklarından dolayı aile yardımı ödenmesinde, çocukların yaşı da önem taşımaktadır.

Devlet memurlarına, bazı şartları taşıyor olmaları durumunda; öz çocukları, üvey çocukları ve evlat edinmiş oldukları çocuklardan dolayı aile yardımı ödenmektedir.

Çocuktan dolayı aile yardımına hak kazanılması

Çocuk için aile yardımı ödeneğine;

-Çocuğun doğduğu tarihi izleyen aybaşından itibaren hak kazanır.

-Çocuğun evlat edinildiği tarihi izleyen aybaşından itibaren hak kazanır.

-Geçimini memurun sağlayacağı üvey çocuk bulunması sonucunu doğuracak bir evliliğin yapıldığı tarihi izleyen aybaşından itibaren hak kazanır.

Çocuk için aile yardımı ödenmesinde yaş sınırı

Aile yardımı ödemesinde çocuklar için geçerli olan yaş sınırının aşılması durumunda, yaş sınırının aşıldığı tarihini izleyen aybaşından itibaren, memura o çocuk için ödeme yapılmaz.

Buna göre;

1- Erkek çocuk için,

*25 yaşını doldurmuş çocuk için aile yardımı ödenmez. 25 yaşını doldurmuş olmakla birlikte, çalışamayacak derecede malûl oldukları sağlık kurulu raporu ile belirlenen çocuklara aile yardımı ödenmesine devam olunur.

*Evlenen çocuk için, 25 yaşını doldurup doldurmadığına bakılmadan, aile yardımı ödenmez.

*Kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlayan (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) çocuk için, 25 yaşını doldurup doldurmadığına bakılmadan, aile yardımı ödenmez.

2-Kız çocuk için,

*Bekar ve çalışmıyor olmaları halinde, yaş sınırlaması olmadan aile yardımı ödenir.

*Evlenen çocuk için aile yardımı ödenmez.

*Kendi hesabına ticaret yapmaya veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaya başlayan (öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) çocuk için aile yardımı ödenmez.

Çocuklar için ödenen aile yardımının miktarı

Memura, aile yardımına müstahak her bir çocuğu için her ay, 250 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle belirlenen miktarda aile yardımı ödeniyor. Çocukların 72 aylık ve daha küçük olması durumunda yardımın miktarı bir kat artıyor.

2016 yılının ikinci altı aylık döneminde geçerli olan aylık katsayısına göre, memura; 72 aylık veya daha küçük her bir çocuğu için 23,31 TL, 72 aydan büyük her bir çocuğu için ise 46,62 TL aile yardımı ödenmektedir.

Memurlara, beyanları üzerine ve beyan tarihini izleyen aybaşından geçerli olarak her ay aylıklarıyla birlikte ödenen çocuk yardımı, yine beyanları üzerine izleyen aybaşından geçerli olarak kesilmektedir. Kesilmesi gerektiği halde yardımın ödenmiş olması halinde, durumun öğrenilmesi üzerine fazla yapılmış olan ödemeler kurumlar tarafından memurdan geri alınır.SMMM Süleyman Özemre

 

Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Adana Web Tasarım