Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 53 (Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 710) 24 Mart 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30017 (Mükerrer) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Standardı (BDS 710)’nın yürürlüğe konulmasıdır. Kapsam MADDE 2 – (1) Bu Tebliğin kapsamı, Ek’te yer alan BDS 710 metninde belirlenmiştir. Dayanak MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 26/9/2011 tarihli ve [...]

Adana Web Tasarım