20 Yaş Üstü Araçların Motorlu Taşıtlar Vergilerinin Silinmesine İlişkin Tebliğ

20 Yaş Üstü Araçların Motorlu Taşıtlar Vergilerinin Silinmesine İlişkin Tebliğ

 

Model yılı 1997 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; 31/12/2018 tarihine kadar hurdaya çıkaranların motorlu taşıtlar vergilerinin silinmesine ilişkin usul ve esasların açıklandığı MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 48) Resmi Gazete’de yayımlandı.

20 ya da daha yaşlı  motorlu taşıtlarını, 31 Aralık 2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine veya büyükşehir belediyelerine bedelsiz olarak teslim eden ya da Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne ait hurda müdürlüklerinden herhangi birine teslim eden gerçek ve tüzel kişiler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31 Aralık 2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31 Aralık 2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları silinecek.

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtların, bu durumlarının kanaat verici belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması halinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinecek.

Yazıyı Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


Adana Web Tasarım